Omdat conflicten uit feiten, maar vooral uit emotie bestaan

Niet zelden lopen de emoties bij een conflict hoog op. Hierdoor wordt er meestal niet meer effectief gecommuniceerd, waardoor de situatie onveranderd blijft of zelfs verslechtert. Voor een positieve verandering/uitkomst is het nodig dat (in ieder geval) één van de betrokkenen het patroon doorbreekt. Om dit te kunnen realiseren is het van belang om op een andere manier naar  het conflict te kijken. Daarom is naast juridisch advies, persoonlijke begeleiding veelal aan te bevelen om (sneller) tot een gewenst resultaat te komen.

Iedere conflictsituatie, zowel intrinsiek als extrinsiek, biedt de kans op persoonlijke groei. Helaas weten weinig mensen deze kansen volledig te benutten. De coaching technieken, gebruikt bij Integritas Solutions, helpen bij:

  • het denken in oplossingen, hoe uitzichtloos een situatie ook mag lijken
  • het nemen van verantwoordelijkheid m.b.t. relaties en de invulling van je leven
  • emotionele stabiliteit, ongeacht de externe factoren

In het kader van juridisch coachen wordt onder andere gewerkt aan het bewerkstelligen van een meer effectieve wijze van communiceren en stress management, het beter leren omgaan met de conflictsituatie.
Door de combinatie van coaching en juridisch advies zult u snel in staat zijn met een meer objectieve blik de situatie te benaderen en ontdekken dat de oplossing dichterbij is dan gedacht.