Omdat er voor ieder conflict een gemene deler en dus een oplossing is.

Conflictbemiddeling  is de laatste jaren in opkomst. De keuze voor een Bemiddelaar met een juridische achtergrond geniet in sommige gevallen de voorkeur boven de gang naar de rechter. Zo duurt een rechtszaak vaak lang en fungeert niet zelden als olie op het vuur, omdat partijen die het al niet met elkaar eens waren, in de rechtszaal lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Soms is hier niet aan te ontkomen. Er zijn echter tal van gevallen denkbaar waarin het absoluut niet nodig of wenselijk is het conflict te laten oplaaien. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, echtscheiding of een arbeidsconflict. Dit zijn situaties waarbij partijen, ook na een eventuele uitspraak van de rechter, nog direct of indirect contact met elkaar hebben. In deze gevallen is de juridische strijd dan misschien opgelost, de persoonlijke strijd zal dan vaak pas zijn hoogtepunt bereikt hebben.

In dergelijke situaties kan het nuttig zijn een bemiddelaar in te schakelen. Dit is een onpartijdige derde die objectief naar de situatie kijkt en het algemeen belang vooropstelt, met als doel partijen nader tot elkaar te brengen. Hierbij is niet alleen aandacht voor de juridische kwestie, er wordt met name gewerkt aan het verbeteren/herstellen van de persoonlijke banden.

Coaching & Juridisch advies

Helaas komt het voor dat niet alle betrokkenen willen participeren
in een bemiddelingstraject. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn
als er naast juridisch advies ook persoonlijke coaching plaatsvindt.

Voor juridisch advies & coaching zie:

Juridische Coaching