De psychologische hulpverlening is de afgelopen decennia gestoeld op het probleemgerichte model. Hierbij ging men ervan uit, dat om een oplossing te kunnen vinden, men eerst tot de kern van het probleem moest zien te komen. Echter na praktijkonderzoek is gebleken, dat deze wijze van denken in problemen, ervoor kan zorgen dat er een vicieuze cirkel ontstaat en het probleem nog negatiever wordt ervaren.

Bij oplossingsgericht coachen wordt het tegenovergestelde gedaan, hierbij ligt de nadruk op positieve aspecten. Hierdoor blijkt een negatieve situatie toch niet zo uitzichtloos als men in eerste instantie dacht. Dit betekent niet dat er bij oplossingsgericht coachen geen aandacht aan het probleem kan worden besteed, maar hier wordt niet de nadruk opgelegd. Het zwaartepunt ligt uitdrukkelijk in de oplossing en de overtuiging dat de cliënt zelf de deskundige is als het aankomt op het vinden van de meest geschikte oplossing. Het is aan de coach om de cliënt te ondersteunen bij het vinden van zijn/haar eigen weg in dit proces.

In mijn visie sluiten elementen  van het Zen Boeddhisme (waaronder Mindfullness) en het Taoïsme mooi aan bij het oplossingsgericht coachen. Deze twee stromingen vormen dan ook de basis van mijn werkwijze. Verder maak ik -indien nodig- gebruik van EFT (Tapping Solution). EFT (Tapping Solution).