Uurtarieven 2017

coaching

90p.u
  • incl. btw

Bemiddeling

120p.u
  • incl. btw

Juridisch

120p.u
  • incl. btw

training/lezing

-
  • Op aanvraag

Avondtarief

In uitzonderingsgevallen is een consult na kantooruren mogelijk. Hiervoor geldt het standaard uurtarief vermeerderd met 50%.
Het zelfde geldt voor overige werkzaamheden (juridisch onderzoek of opstellen van documenten) die na kantooruren moeten worden uitgevoerd.

 

BTW

De door Integritas Solutions gehanteerde uurtarieven zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief 21% BTW voor zakelijke cliënten. Tarieven gelden voor zowel de consulten als de bijbehorende juridische werkzaamheden (juridisch onderzoek en eventueel opstellen/nakijken van vereiste documenten).  Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of spelfouten.

 

Belastingaftrek

Wellicht interessant is dat de kosten voor coaching en loopbaanadvies als studiekosten aftrekbaar zijn. Hiervoor is het van belang dat sprake is van een leertraject waar men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Deze aftrek kan oplopen van 30% tot 50% bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid wel altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt.

Kluwer Belastinggids 2012: “Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis, en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer daarom altijd nog bij uw belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Integritas Solutions kunnen op verzoek digitaal worden verstrekt. Omdat integriteit een belangrijk element is van Integritas Solutions vindt u hier één van de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden:

“Integritas Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de overeenkomst gesloten tussen Integritas Solutions en opdrachtgever/client. Dit omdat de diensten die worden aangeboden door Integritas Solutions enkel en alleen bedoeld zijn als advies en niet dienen ter vervanging van het raadplegen van een advocaat. Integritas Solutions benadrukt dan ook dat in geval van een juridisch vraagstuk, geschil, of het in gebruik nemen van door Integritas Solutions geleverde stukken (denk aan algemene voorwaarden, contracten, etc.) altijd een advocaat geraadpleegd dient te worden.”